Marcel van Gent, tevens als afdelingshoofd werkzaam bij Deltares, is benoemd tot hoogleraar Coastal Structures aan de TU Delft. Dankzij deze benoeming wordt de samenwerking tussen de TU Delft, Deltares en de waterbouwsector op het werkterrein van waterbouwkundige constructies versterkt.

Marcel van Gent wil met wetenschappelijke inzichten vanuit laboratoriumonderzoek, numerieke modellering en datagedreven technieken, kennis ontwikkelen op het gebied van waterbouwkundige constructies aan de kust. Het gaat onder meer om het ontwerpen van multifunctionele kustinfrastructuur en life-cycle design van kustwaterbouwkundige constructies.

Van Gent is afgestudeerd aan de TU Delft (afstudeerrichting vloeistofmechanica) en is in 1995 aan de TU Delft gepromoveerd op de golfinteractie met waterbouwkundige constructies. Hij werkt inmiddels 25 jaar bij Deltares, momenteel als afdelingshoofd van de afdeling Coastal Structures & Waves. In zijn werk speelt onderzoek in de golfgoten en golfbassins van Deltares een grote rol.