Marcel van den Berg vanuit Rijkswaterstaat aan de slag als lector Hogeschool Aeres

Marcel van den Berg gaat vanuit Rijkswaterstaat aan de slag als lector bij Hogeschool Aeres. Met het lectoraat wil Van den Berg een bijdrage leveren aan de kennis die nodig is om tot goede afgewogen besluiten te kunnen komen over de vele opgaven die in het IJsselmeergebied spelen, zoals het herstel van de waterkwaliteit en natuurwaarden. De ambities in de Agenda IJsselmeergebied zijn volgens hem niet altijd even goed met elkaar verenigbaar. Zandwinning, recreatie op en langs het water, visserij, energie op of uit water, woningbouw; het zijn allemaal activiteiten die invloed kunnen hebben op de water- of natuurkwaliteit. “De spanning is soms voelbaar als blijkt dat niet alles overal kan, of wellicht dat het straks niet meer kan”, aldus Van den Berg. Als lector gaat hij terug naar zijn roots, want eind jaren negentig werkte hij als onderzoeker aan de ecologie van de meren in het IJsselmeergebied.