Marcel Terluin gestart als beleidsadviseur bij Vereniging van Waterbouwers

Marcel Terluin is per 1 april in dienst getreden bij de Vereniging van Waterbouwers. Als Beleidsadviseur Sociale Zaken & Opleidingen zal hij zich bezighouden met het aantrekken van voldoende gekwalificeerd personeel voor de waterbouwsector en de ontwikkeling van een aantrekkelijk sociaal beleid om medewerkers blijvend aan de waterbouwsector te verbinden. Marcel heeft een brede HR-achtergrond en wil de verbindende schakel vormen tussen scholen en de arbeidsmarkt.