Marc de Rooy verlaat de watersector

Ir. Marc de Rooy, plaatsvervangend afdelingshoofd Waterkwaliteit en -kwantiteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, is op 1 december begonnen in een nieuwe functie. Hij blijft voor hetzelfde ministerie werken, maar houdt zich niet langer bezig met waterkwaliteit. De Rooy is nu werkzaam voor het directoraat-generaal Mobiliteit, alwaar hij zich gaat bezighouden met het klimaatneutraal en circulair maken van de Nederlandse infrastructuur.

Marc de Rooy staat in de waterwereld vooral bekend als de ‘trekker’ van de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water. In die hoedanigheid sprak hij de afgelopen jaren in binnen- en buitenland op diverse symposia en kennisbijeenkomsten. Zo nam hij op 30 september bijvoorbeeld nog deel aan het panelgesprek dat was georganiseerd bij de officiële opening van de PACAS-installatie bij rwzi Leiden-Noord en op 16 oktober aan de talkshow van het Waardevol Water Symposium, georganiseerd door STOWA en Waterschap Vallei en Veluwe.