MANTECH introduceert snelle COD-test

Het apparaat is gebaseerd op de gepatenteerde PeCOD nanosensor waarin een UV-geactiveerde titaaandioxide fotokatalysator is opgenomen. Daarmee kunnen operators van afvalwaterzuiveringsinstallaties binnen vijftien minuten het chemisch zuurstofverbruik in kaart brengen. Voor de dichromaattest zijn vaak meerdere uren nodig. Met de nieuwe test is het mogelijk om het zuiveringsproces sneller bij te sturen, waardoor de kans op overschrijding van de lozingsnormen afneemt, stelde CEO Robert Menegotto van MANTECH tijdens de presentatie van de test in het Canadese Guelph. 
Autorisatie
Bovendien is het voor Europese bedrijven vanaf 2017 een stuk lastiger om van de dichromaattest gebruik te maken. Het European Chemical Agency in Helsinki heeft dichromaat, mede door de kankerverwekkende eigenschappen, aangemerkt als ‘Substance of Very High Concern.’ Producenten van deze test moeten vanaf 2017 autorisatie van de Europese Unie krijgen om de test op de markt te brengen. Menegotto benadrukt het groene karakter. “Er zijn immers geen gevaarlijke chemicaliën nodig. Ruim 100 laboratoria maken er inmiddels wereldwijd gebruik van. En wij verwachten dat de verkoop alleen maar zal toenemen als de test straks volledig is gevalideerd door de betrokken overheidsinstanties in de EU. Momenteel loopt er in Nederland een validatieprocedure bij Rijkswaterstaat”, aldus Menegotto.