Maeslantkering dicht voor test stormseizoen

De Maeslantkering beschermt samen met de Hartelkering en de achterliggende dijken de ongeveer 1,5 miljoen inwoners van Rotterdam, Dordrecht en het omliggende gebied tegen stormvloeden van de Noordzee. In het Keringhuis naast de Maeslantkering is een permanente tentoonstelling te zien over wat Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland en Delfland samen doen om de Zuid-Hollandse delta veilig te houden, de voeten droog en het water schoon.Het Keringhuis is geopend van 11.00 tot 20.00 uur. De hele dag zijn er rondleidingen, demonstraties en activiteiten voor kinderen. 
Bekijk hier het programma