Maaike Kroon genomineerd voor New Scientist talentprijs

Het tijdschrift New Scientist organiseert een prijs voor het grootste wetenschapstalent. Met de kersverse New Scientist Wetenschapstalent 2015-verkiezing wil het populairwetenschappelijke magazine jonge wetenschappers de kans bieden hun onderzoek onder de aandacht te brengen van een groot publiek. 

Wetenschappelijk talent
‘In Nederland en België barst het van het wetenschappelijk talent. Onze prijs is in het leven geroepen om deze talenten extra aandacht te geven en het onderzoek van deze wetenschappers te stimuleren’, aldus Jim Jansen, hoofdredacteur van New Scientist. ‘Immers, de jonge wetenschappers van vandaag zijn de toponderzoekers van morgen. Voor hen kan de prijs voor het New Scientist Wetenschapstalent net dat laatste duwtje in de goede richting betekenen.’

Impact
Uit de ruim 50 kandidaten  – aangedragen door alle Nederlandse en Belgische universiteiten – heeft een vakjury 25 genomineerden geselecteerd. Criteria om in deze Top 25 van wetenschapstalenten te komen, waren onder meer de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van het onderzoek, originaliteit en actualiteit.
De jury bestaat uit voorzitter Alexander Rinnooy Kan (universiteitshoogleraar economie en bedrijfskunde, Universiteit van Amsterdam), Melanie Peters (directeur Rathenau Instituut), Rianne Letschert (hoogleraar internationaal recht, Tilburg University, voorzitter Jonge Academie), George van Hal (sterrenkundige en redacteur New Scientist) en Jim Jansen (hoofdredacteur New Scientist).

Maaike Kroon
Maaike Kroon promoveerde in twee jaar tijd cum laude in de chemische technologie aan de TU Delft. In 2011 startte ze als jongste vrouwelijke hoogleraar van Nederland aan de TU Eindhoven. Daar tuigde ze een onderzoeksgroep op voor onderzoek naar efficiënte scheidingsmethoden om (afval)stromen te zuiveren en waardevolle materialen terug te winnen. Het onderzoek van Kroon vindt onder meer zijn toepassing in het ontzilten van zeewater, het winnen van metalen, het afvangen van kooldioxide en het verwijderen van waterstofsulfide uit biogas. Alle ontwikkelingen zijn gericht op duurzaamheid en verlagen energieverbruik in fabricatie en afvalproductie drastisch. 
Naast hoogleraar is Kroon boerin met een passie voor duurzaamheid. Als lid van de Jonge Akademie en juryvoorzitter van de Nationale Wetenschapsagenda zet ze zich in voor wetenschapsbeleid.

Winnaar
De winnaar van de New Scientist wordt bepaald door publieksstemmen
en het juryoordeel en op 24 september bekendgemaakt tijdens een feestelijk evenement in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger. Op deze avond zullen de vijf hoogst scorende wetenschappers hun onderzoek presenteren. Daarnaast houdt hoogleraar nanofysica en NWO-Spinozalaureaat Leo Kouwenhoven een lezing over toponderzoek. Bijzonder hoogleraar forensische biofysica Maurice Aalders zal zijn onderzoek op het grensvlak van toegepaste natuurkunde, scheikunde en biomedische wetenschappen nader toelichten.