Het visueel inspecteren van de riolen gebeurt met op afstand bestuurbare camerasystemen (foto: M.J.Oomen)

M.J. Oomen Moerdijk is vanaf januari 2021 opnieuw verantwoordelijk voor het reinigen en inspecteren van de rioleringen van Waterkring de Baronie. Het contract kent een looptijd van twee jaar. Daarna kan het tweemaal met een jaar worden verlengd. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt bij het reinigen en inspecteren van zowel de riolering als de rioolputten. Het visueel inspecteren gebeurt met op afstand bestuurbare camerasystemen.

Dergelijke geclusterde, en ook multidisciplinaire, uitvragen vinden volgens M.J. Oomen – een VolkerWessels onderneming- steeds vaker plaats. Het bedrijf gebruikt niet alleen op afstand bestuurbare camerasystemen voor visuele inspecties, maar ook radartechniek voor specialistisch onderzoek. Bijvoorbeeld om de betonkwaliteit van de buizen of holle ruimten te onderzoeken.

Ook vinden nevelinspecties plaats om aansluitingen te achterhalen. M.J. Oomen zet ook drones in om moeilijk bereikbare locaties in beeld te brengen. Alle data verwerkt het bedrijf in een digitale rapportage voor de klant. Die ziet zo of de werking van het riool nog voldoet of dat bijvoorbeeld renovatiewerkzaamheden nodig zijn.

Jarenlange samenwerking

Het betreffende werkgebied is geen onbekend terrein voor M.J. Oomen. De afgelopen dertig jaar is het bedrijf al betrokken bij het reinigen en inspecteren van de betreffende rioolstelsels. Toine Vermunt, commercieel directeur bij M.J. Oomen: “Dertig jaar geleden voerde ik in Breda mijn allereerste inspectie uit. Dat wij hier, na dertig onafgebroken jaren, nog altijd het rioolstelsel inspecteren, stemt mij buitengewoon vrolijk.’’

Gezamenlijke uitvraag

In die dertig jaar veranderde er wel het een en ander. Waar de gemeentes destijds hun uitvragen individueel deden, doen zij dit nu gezamenlijk. ”Dat is een ontwikkeling die wij door de jaren heen bij meerdere partijen zien plaatsvinden. En waar wij als inspectiebedrijf in mee zijn gegroeid. Daarnaast zien we een verschuiving van monodisciplinaire projecten naar multidisciplinaire projecten. Door onze krachten te bundelen met andere collega’s van VolkerWessels, kunnen wij de opdrachtgever ook daarbij van dienst zijn’’, aldus Vermunt.

Waterkring de Baronie

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de deelnemende organisaties van Waterkring de Baronie. Daaronder vallen de gemeentes: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Etten-Leur, Rucphen, Zundert en waterschap Brabantse Delta.