Luzette Kroon geïnstalleerd als dijkgraaf van Wetterskip Fryslân

De 53-jarige Luzette Kroon (53) is 4 februari door Arno Brok, Commissaris van de Koning van de provincie Fryslân, beëdigd als eerste vrouwelijke dijkgraaf van Wetterskip Fryslân. Ze volgt Paul van Erkelens op die per 1 januari 2020 met pensioen is gegaan. Kroon was onder andere bestuurslid van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en vertegenwoordiger van het landelijk waterdossier van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Daarnaast heeft zij heeft in haar vorige functie als burgemeester van de gemeente Waterland en eerder van gemeente Drechterland te maken gehad met complex waterbeheer. Kroon bekleedt diverse bestuursfuncties, onder meer bij de kerngroep Deltaprogramma IJsselmeergebied, de Stichting Waterrecreatie Nederland, het Zuiderzeemuseum en bij de KNRM.