Luc Kohsiek nieuwe voorzitter raad van commissarissen Evides

Luc Kohsiek (foto: HHNK).

Dijkgraaf Luc Kohsiek is door de algemene aandeelhoudersvergadering van Evides Waterbedrijf per 1 oktober benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen. Hij volgt Deltares-directeur Annemieke Nijhof op, wier benoemingstermijn afloopt.

Luc Kohsiek is sinds 2009 dijkgraaf van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Opgeleid als fysisch geograaf startte hij zijn loopbaan als onderzoeker bij het Waterloopkundig Laboratorium en de Universiteit van Utrecht. Daarna was hij werkzaam in diverse managementfuncties bij Rijkswaterstaat en het RIVM. Van 2002 tot 2009 was hij plaatsvervangend directeur-generaal bij Rijkswaterstaat.

Ook een nieuwe commissaris
De aandeelhoudersvergadering benoemde tevens per 7 september de Arno Tuinebreijer als nieuwe commissaris. Arno Tuinebreijer is vice-president HR van de classificatiemaatschappij voor schepen en offshore-installaties DNV GL en is gastdocent Strategische HR en Leiderschap aan de Universiteit Nijmegen.