olielozing Fleringenmolenbeek
Foto: Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen laat weten dat er een grote hoeveelheid onbekende korrels aangetroffen is in het afvalwater van de rioolwaterzuivering in Coevorden. Na onderzoek blijken deze zaden afkomstig te zijn van een bedrijf in Coevorden, waar als gevolg van verschillende oorzaken een slibuitspoeling plaatsgevonden heeft vanuit de eigen industriële waterzuivering waardoor slibkorrels in het riool terechtkwamen. In Fleringenmolenbeek is een vermoedelijke olielozing geconstateerd.

In het weekend van 15 en 16 januari zijn er ongeveer 4.000 kg onbekende korrels of zaden op de rioolwaterzuivering in Coevorden binnengekomen. Twee weken geleden werd ook al een hoeveelheid van 2.000 kg van deze zaden op de rwzi in Coevorden aangetroffen. Deze lozing was van korte duur. Na onderzoek en een bezoek aan het bedrijf dat de lozing veroorzaakte, is de lozing direct stopgezet.

Zandvanger

De korrels zijn van organisch materiaal. De kleine grijze bolletjes drijven niet op het water en kunnen door zwaartekracht gescheiden worden van het water. Met de zandvanger op de zuivering moesten de korrels worden verwijderd. Er is inmiddels een container van ongeveer vijf kuub (5.000 kg) afgevoerd. Het water dat de rioolwaterzuivering verlaat, voldoet aan de eisen en is schoon om terug de natuur in te gaan.

Vermoedelijke olielozing Fleringenmolenbeek

In de Fleringenmolenbeek, in het gebied tussen Albergen, Saasveld en Weerselo waar de Middensloot de Fleringenmolenbeek instroomt, is een onbekende drijflaag geconstateerd die lijkt op olie. Er zijn preventief olieschermen en oliebooms in het water gelegd door Waterschap Vechtstromen om ervoor te zorgen dat de drijflaag zich niet verder kan verspreiden en wordt geabsorbeerd.

Om zeker te weten dat het om olie gaat, is er een watermonster genomen dat in het laboratorium verder wordt onderzocht.