Logisticon Water Treatment BV

Standnummer : 158

Afvalwaterhergebruik  

Logisticon Water Behandeling realiseert een afvalwaterhergebruik project voor IOI Loders Croklaan in Wormerveer met een gemiddelde capaciteit van 360 m3/dag. De huidige afvalwaterstroom zal wordenhergebruikt en opgewerkt tot demiwater en ketelwater voor de palmoliefractionering en -raffinagefabrieken. Het zal een aaneengesloten systeem vormen met de bestaande demiwater-installatie. De zuivering zal bestaan uit een membraanbioreactor (MBR) met het Berghof BioPulse®-concept inclusief een biologische zuivering, gevolgd door een omgekeerde osmose (RO) die het water vergaand zuivert ten behoeve van waterhergebruik. De installatie wordt plug&play in een 40ft container gebouwd. Voor IOI Loders Croklaan wordt hiermee een volgende stap gezet in duurzaam produceren.

Speciale omgekeerde osmose voor Induss II in Gent
In opdracht van Induss – een Belgisch samenwerkingsverband tussen Antwerpse Waterwerken (AWW) en Farys (de nieuwe naam van  Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening – TMVW) – heeft Logisticon Water Treatment een uitbreiding in Reverse Osmosis (RO) capaciteit mogen realiseren bij een bestaande productielocatie. Deze Induss II locatie, ter hoogte van het Rodenhuizedok in Gent, produceert vanuit oppervlaktewater (zogenaamd dokwater)  4 verschillende kwaliteiten proceswater voor omliggende bedrijven en ‘mobiele afhalers’. Door het aansluiten van een nieuwe klant en de bijhorende extra afname van het koelwater is Induss II overgegaan tot een uitbreiding van de productiecapaciteit.
De uitbreiding in capaciteit betrof een RO-installatie die de bijzondere eigenschap moest hebben om zowel in ‘enkel pass RO’ als in ‘dubbel pass RO’ te kunnen werken. Dit leverde een RO installatie op die zowel 90 m3/h (50 + 40 parallel) kon produceren als 40 m3/h in geval van dubbel pass (serie) RO bedrijf.
Naast deze speciale RO-installatie die op één RVS robuust frame is gebouwd, heeft Logisticon eveneens voorgesteld ‘Low Fouling’ membranen toe te passen met vergrote spacer om zodoende de frequentie van reiniging (CIP) te minimaliseren. 

Logisticon Water Treatment b.v.
Postbus 38
2964 ZG Groot-Ammers

+31 (0) 184 – 608260
www.logisticon.com