Logisticon Verhuur zorgt dat de klant schoon water loost

Logisticon Verhuur zorgt dat de klant schoon water loost

Een farmaceutisch bedrijf in België die de productie sterk aan het uitbreiden is kreeg te maken met een bouwplaats die bemalen moest worden voor de aanleg van kelders en liftschachten. Logisticon Verhuur is gevraagd mee te denken aan de waterbehandeling van dit bemalingswater.

Om te voldoen aan de plaatselijk lozingsnormen moest het water ontdaan worden van ijzer en mangaan. Hier bovenop kwam het, in een aantal gevallen voor, dat er een verhoogde concentratie aan sulfaat in het water aanwezig was. Dit zou in de eerste fase van bemaling nog geen problemen gaan geven daar het water met verhoogde concentratie sulfaat behandeld kon worden via de reeds bestaande afvalwaterzuivering. Echter als het sulfaat gehalte verder zou gaan toenemen, zou de lozingsnorm  na de afvalwaterzuivering niet gehaald worden en zou er een extra zuiveringsstap moeten worden toegevoegd.

Uiteindelijk is gekozen om voor een tweetal bemalingsputten een zand- kool filtratie te leveren voor de verwijdering van ijzer en mangaan (hiertoe is er mangaandioxide aan het zandfilter toegevoegd). Als extra is er een omgekeerde osmose installatie geleverd die alleen in bedrijf is genomen op de momenten dat de sulfaat concentratie in het effluent boven de lozingsnorm uit kwam.

Goede coördinatie tussen eindklant, ingenieursbureau en Logisticon Verhuur heeft ervoor gezorgd dat de tijdelijke waterbehandeling op tijd is geleverd, in lijn met het werk van het bemalingsbedrijf. Het gezuiverde water kon, na analyse, volgens de lokaal geldende eisen worden geloosd op het oppervlaktewater.

Lees hier meer nieuws uit de watersector.