Loet Rosenthal manager Waterkwaliteit en Gezondheid bij KWR

Bij KWR zal Rosenthal zich naast zijn managementtaken richten op het uitbouwen van de internationale onderzoeksactiviteiten op het gebied van de publieke gezondheid. Deze opdracht komt voort uit de status van KWR  als WHO Collaborating Centre for Water Quality and Health. Idsart Dijkstra is per 1 mei de nieuwe manager van de kennisgroep Watersystemen en Technologie, waar Jos Boere tot die datum leiding aan gaf. Boere is per 1 mei directeur van Allied Waters. Bij PWN was Rosenthal verantwoordelijk voor omgevingsmanagement, het Bestuursakkoord Waterketen en de bestuurlijke samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Ook was hij opdrachtgever voor de realisatie van Andijk III. Daarnaast is hij als lid van het Coördinerend Overleg nauw betrokken geweest bij de inhoudelijke ontwikkelingen en koers van het Bedrijfstakonderzoek, het collectieve onderzoek voor waterbedrijven.