dijkversterking
Foto: Waterschap Limburg (Twitter).

Waterschap Limburg maakte op 29 september bekend dat het meer dijkversterking moet plannen langs de Maas dan oorspronkelijk gepland. Om te voldoen aan de veiligheidsnormen, moet bovenop de 54 kilometer nog eens 121 kilometer dijk versterkt worden. Dit gaat 1,3 miljard euro kosten, waarvan het waterschap 10% op zich neemt.

Uit het document Maas 2050 dat het Algemeen Bestuur van het waterschap Limburg goedkeurde, blijkt dat nog eens 121 kilometer aan dijken langs de Maas versterkt moet worden. Het schap heeft drie scenario’s uitgewerkt om de dijken aan de nieuwste normen te kunnen laten voldoen. Aan alle scenario’s hangt hetzelfde kostenplaatje. Daarvoor is in totaal een investering van 1,3 miljard euro nodig.

Hoge urgentie dijkversterking

Het gaat daarbij om een hele reeks ingrepen voor de komende 10 tot 15 jaar in onder meer de gemeenten Roermond, Venlo en Maastricht die volgens het waterschap ‘hoge urgentie’ hebben. In het project wordt ook voor het Heuvelland voorgesteld om het bestaande Hoogwaterbeschermingsprogramma tegen overstromingen te versnellen, en om in de zijrivieren en beken in Parkstad, de Westelijke Mijnstreek en Midden- en Noord- Limburg maatregelen te nemen tegen de invloeden van het veranderende klimaat.

Langetermijnaanpak

Waterschapsbestuurder Jos Teeuwen zegt op de website van het waterschap: “We willen en moeten meters maken, maar kunnen niet alles tegelijkertijd. Met een langetermijnaanpak bepalen we zorgvuldig in welke volgorde en snelheid we dijken op orde gaan brengen. Veiligheid staat voorop. Daarnaast houden we in onze programmering nadrukkelijk rekening met kansen uit de omgeving.” In deze aanpak wordt gekeken naar kansen die benut worden als een gebied door dijkversterking toch op de schop moet, zoals natuurontwikkeling, landbouw, recreatie of economische ontwikkeling.

Versnelde uitvoering

Geplande maatregelen moeten worden versneld om de uitvoering uiterlijk in 2050 te hebben afgerond. De aanpak wordt nu in de meerjarenbegroting van het waterschap verwerkt. Het waterschap vraagt het Rijk om de al langer geplande ingrepen in het bestaande Hoogwaterbeschermingsprogramma deels aan te passen en te versnellen. De initiatieffase zou komend jaar al moeten beginnen, om 2050 nog te kunnen halen.

Samen met de regio moet dan een fonds worden ingesteld van ruim een miljard euro om de extra projecten mee uit te voeren. Het waterschap denkt zelf 128 miljoen euro bij te kunnen dragen, 10% van de totale kosten.