Lieve Declercq benoemd als lid Adviescommissie Water

Lieve Declercq benoemd als lid Adviescommissie Water

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft met ingang van 1 april 2015 mevrouw L.C.A. Declercq MSc te Hooge Zwaluwe voor een periode van vier jaar benoemd als lid van de Adviescommissie Water. 

Lieve Declercq is sinds september 2012 voorzitter van de directie van Vitens. 

De Adviescommissie Water adviseert, gevraagd en ongevraagd, de Minister van Infrastructuur en Milieu.