Lichte salarisverhoging en baanzekerheid voor medewerkers waterschappen

Het innovatieve akkoord, zoals de partijen het noemen, biedt medewerkers, jong en oud, meer werkzekerheid, nieuwe mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en een salarisverbetering. Het bereikte akkoord wordt nu door de vakbonden voorgelegd aan de leden.

Salarisverbetering
De nieuwe cao voorziet in een salarisverbetering. Per 1 januari 2015 zijn de salarissen verhoogd met 0,73%. In de zomer van 2015 ontvangen medewerkers eenmalig een bedrag van 750 euro. In 2016 vindt een salarisverhoging plaats van 1,5%. Deze verhoging is lager dan de 3,25 procent waar de bonden vorig jaar op inzetten. 

Geen gedwongen ontslagen
Met betrekking tot werkzekerheid is afgesproken dat er gedurende zes jaar na tekening van dit akkoord geen gedwongen ontslagen plaatsvinden ten gevolge van reorganisatie. Indien (toch) nodig gaat er meer geïnvesteerd worden bij het begeleiden van werknemers van werk naar werk. Perspectief op werk voor jong én oud, nu en in de toekomst, is hierbij het uitgangspunt.

Lange onderhandelingen
Het principeakkoord kwam niet zonder slag of stoot tot stand. De vorige cao liep al op 1 januari 2014 af, onderhandelingen waren al meer dan een jaar gaande. In oktober 2014 verlieten de bonden onderhandelingstafel toen de Unie van Waterschappen geen loonsverhoging wilde toezeggen.