Lia Roefs nieuwe gedeputeerde Water in Limburg

Voormalig PvdA-Kamerlid Lia Roefs (1955) wordt de nieuwe gedeputeerde voor Wonen, Ruimte en Water in de provincie Limburg. Daar was een nieuw college van Gedeputeerde Staten nodig, nadat in april het hele provinciebestuur opstapte, inclusief de commissaris van de koning, na een vertrouwensbreuk met Provinciale Staten. Dat gebeurde naar aanleiding van enkele integriteitsaffaires rond CDA-bestuurders, die nog in onderzoek zijn.

Lia Roefs is geboren in Oss en groeide op in het Gelderse Elst. Zij studeerde sociale geografie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en was vanaf 1979 docent aardrijkskunde voor Volwassen Educatie Nijmegen en het Maurik College te Vught (1980‐1986). Naast aardrijkskunde gaf ze bij Havo Notre Dame te Ubbergen ook informatiekunde en economie (1983‐2004). Tegelijkertijd was zij in de periode 1994‐2002 wethouder voor de Progressieve Kombinatie Bergen in de gemeente Bergen. In de periode 2004‐2010 was Roefs Tweede Kamerlid voor de PvdA, waar zij woordvoerder was voor onder andere verkeer en waterstaat, archeologie en monumenten en medezeggenschap scholen.

Vanaf 2011 vervulde Roefs diverse toezichthoudende functies bij onder andere een woningcorporatie en enkele scholengemeenschappen. Zij was van april 2011 tot 2014 lid van Provinciale Staten van Limburg voor de PvdA en werd vervolgens in 2014 wederom wethouder Sociaal domein, volkshuisvesting, cultuur en armoedebeleid in de gemeente Bergen.