Lettinga Award 2017: eerst oproep aanmeldingen voor nominaties

De Lettinga Award wordt toegekend aan een innovatief idee waarbij de anaerobe technologie wordt ingezet ten behoeve van het sluiten van de grondstoffenkringloop. De sponsoren van de prijs, Paques, Biothane en LeAF, zijn gemotiveerd om ideeën die bijdragen aan een duurzamere samenleving, verder op weg te helpen.

Sinds de instelling in 2001, is de Lettinga Award gekoppeld aan het IWA World Congress on Anaerobic Digestion (AD). Tijdens dit tweejaarlijkse congres over anaerobe vergisting wordt de winnaar van de Lettinga Award bekend gemaakt. Het eerstvolgende AD congres is gepland op 17-20 Oktober 2017 in Beijing, China.

De winnaar van de Lettinga Award 2015 was SimGas BV met hun biogas gestookte melkkoeler voor kleine boeren in Afrika.