Lettinga Award 2015 – oproep voor voorstellen

De Lettinga Award is geïnitieerd door Nederlandse aanbieders van milieutechnologie en bedoeld om de ontwikkeling en implementatie van de anaerobe technologie te stimuleren. Tegenwoordig wordt de anaerobe technologie beschouwd als een bewezen technologie voor de behandeling van reststromen van huishoudelijke en industriële oorsprong. Steeds vaker wordt de anaerobe technologie ook ingezet voor het creëren van waarde uit deze reststromen.
In onze moderne maatschappij is het duurzamer gebruik van onze grondstoffen en het sluiten van kringlopen onverminderd actueel. Voor de Lettinga Award 2015 zijn we dan ook op zoek naar innovaties in zowel de anaerobe technologie zelf als haar toepassingen die de circulaire economie een boost kunnen geven. Misschien wint uw projectidee wel de Lettinga Award 2015?
Om de procedure eenvoudiger te maken, vindt de indiening van een voorstel voor de Lettinga Award 2015 in twee ronden plaats. Voor de eerste ronde wordt een beknopt projectidee gevraagd waarbij de selectiecriteria zijn: scope, innovatie en impact. 
Belangrijke data:
  • 31 mei 2015 Deadline indienen voorstellen eerste ronde
  • 30 juni 2015 Indieners krijgen bericht of hun projectidee door de eerste ronde is
  • 7 september 2015 Deadline uitgewerkte voorstellen voor de tweede ronde
  • 20 oktober 2015 Indieners krijgen bericht van de jury over hun voorstel
  • AD14 (15 – 18 nov 2015) Aankondiging van het winnende voorstel
Voor meer informatie over de Lettinga Award 2015 kunt u terecht bij:
Darja Kragic Kok, E: darja.kragic@wur.nl; T:+31(0)317422 440. 
(persbericht mei 2015)