Rendac in Son is gespecialiseerd in de ophalen  en verwerken van kadavers en dierlijk restmateriaal. Het bedrijf wilde een maatwerktraining, op de werkvloer, specifiek gericht op het zuiveringsproces. Centrale vraag was hoe je optimaal kunt sturen in het proces, op basis van de monitoringgegevens. Doel was versterking van het vakmanschap van de procesoperators. Wateropleidingen ging ermee aan de slag. Het resultaat mocht er zijn, vonden de opdrachtgever én de cursisten.

Hugo Dekkers is QHSE-manager bij Rendac in Son, de afkorting staat voor Quality Health Safety Environment. Hij was opdrachtgever voor Wateropleidingen. “We zijn ons team aan het versterken, er komen nieuwe mensen bij en de wereld om ons heen verandert. Dus vonden we het belangrijk dat de betrokken medewerkers die cursus gingen doen, ook om gezamenlijk tot een goed inzicht in de zuiveringsprocessen te komen.”

Cursus als ‘gewone’ werkdag
Docent Helle van der Roest: ”We hebben ons als docenten zeer verdiept in het complexe afvalwaterzuiveringsproces van Rendac, met veel verschillende afvalstromen. En steeds ging het erom: wat zijn de belangrijke issues, waar lopen de operators tegenaan? Daar hebben we elke cursusdag omheen gebouwd. Die kreeg daardoor de vorm van een werkdag. Gewoon de praktijk. Dan zie je dat de cursisten steeds enthousiaster worden omdat ze merken dat het helpt bij hun dagelijkse werk.” Hugo Dekkers:  “Je licht dan met elkaar de processen door: hoe zou het moeten werken en zie je dat in de praktijk ook? En de problemen die zo boven tafel kwamen konden we meteen als casus bespreken. Heel pragmatisch.”

Operator Theo Hazenberg bevestigt dat: ”We werkten altijd met een vaste instelling van de installatie. De cursus heeft het inzicht gegeven dat het toch misschien net iets anders kon, ondanks dat ik dit werk al zo’n twintig jaar doe. Zeker voor nieuwe collega’s was het heel nuttig. De docenten konden het goed uitleggen, ze hebben ook bij andere bedrijven in de keuken gekeken. Als iets niet optimaal werkt, zien ze het vlugger. Dus we hebben nieuwe dingen getest. Soms zorgde dat echt voor een verbetering.”

Wateropleidingen besteedt dit jaar extra aandacht aan ‘werkplekleren’, met allerlei werkvormen die aansluiten bij de praktijk van de cursist, of een team. Het blijkt een optimale vorm om de teams  samen te laten werken aan issues die spelen op een zuivering. Ook vergroot werkplekleren het leerrendement.

Optimalisatie door bewustwording
Docent Jack Jonk benadrukt dat de deelnemers qua kennis al een hoog niveau hadden: “Het gaat vervolgens om het goed en consistent toepassen. Het draait dus vooral om de afspraken daarover en om goede communicatie. Tijdens de cursus bespraken de deelnemers kwesties waar ze het normaal met elkaar niet over hebben. Vooral als iemand van buiten vraagt: hoe doen jullie het, en waarom? Dan kom je verschillen tegen. Dat is de basis voor verbetering. De zuivering ruimt op wat de productie aanlevert. Je moet er dan zeker van zijn dat er wordt aangeleverd wat je hebt afgesproken. Want anders kun je niet optimaal zuiveren en krijg je een probleem met de kwaliteit van het gezuiverde water. Als docenten begeleiden we vooral een proces van bewustwording. Daar zit de optimalisatie. Bij deze cursus zag je trouwens ook hoe belangrijk het is dat er iemand van het management meedraait. Dat zorgt voor commitment, je ziet dat ideeën voor verbetering echt worden opgepakt. Zo’n manager ziet ook dat dingen anders kunnen en kan dan meteen een knoop doorhakken. Voor mij was dat de eye-opener.”

Ook Hugo Dekkers kwam tot de conclusie dat het niet alleen om techniek draait: “Ik heb er zelf vooral van geleerd dat je je niet blind moet staren op technische optimalisatie. Onze efficiency is al zeer hoog, je moet heel veel doen om die laatste paar procenten te halen. Daarom kun je je beter richten op de organisatie, op de samenwerking tussen de mensen. Dankzij de cursus is die samenwerking versterkt, wordt er ook uniformer gewerkt en kijken de medewerkers er op dezelfde manier naar. Dat is vooral de winst.”

“Dit was wat we nodig hadden”
Een in-company training op maat heeft dus belangrijke voordelen, maar zijn er ook beperkingen? Helle van der Roest:  ”Je hebt dan te maken met één cultuur en één situatie. Als je allerlei culturen en situaties bij elkaar brengt kan dat heel verfrissend zijn. Maar bij Rendac kon het alleen op deze manier: in-company en maatwerk. Er ontstond echt een sfeer waarin we er samen voor gingen.”

Daar is Hugo Dekkers het van harte mee eens: “Ik ben ervan overtuigd dat dit alleen in-company kon, met een maatwerkcursus, toegesneden op de dagelijkse praktijk. Als onze medewerkers naar een algemene cursus waren gegaan, samen met mensen van andere bedrijven, dan was dit resultaat er nooit uitgekomen. Dit paste precies, dit was wat we nodig hadden.”

Operator Juan Angel vat het samen: “De docenten waren echt top in hun vak en konden hun kennis en ervaring ook nog eens goed overdragen. We hebben veel variabele afvalwaterstromen, het is een ingewikkeld proces en dat snapten ze precies. Ik vond het vooral goed dat we nu dankzij de cursus uniformer werken, dat we op dezelfde manier dezelfde handelingen verrichten. Dus niet dat de één het zus doet en de ander zo.”

Voor meer informatie over deze maatwerktraining kan je contact opnemen met Ingrid Schröders (030) 60 69 419.