Lennart Silvis

Working on WATER challenges.
My goal: to create partnerships that have significant impact on the water challenges the world is facing by making optimal use of my growing network, technical background and connective capabilities.
My contribution: at my best when challenged with complex situations and tough challenges that ask for interaction between public and private partners. I enjoy advising and helping people with finding pragmatic answers to strategic issues.
My drive: Water is essential for human survival and well-being and important to many sectors of the economy: e.g. food, energy and industry. Water has value from a social, economic and environmental perspective; it is key to sustainable development.
My favorite quote: “Collaboration is the new competition”
Specialties: Public-Private Partnerships, Sustainable Development, Programme Management, Networking, International Cooperation, Water Management

Voor meer info zie ook zijn linked-in profiel

Netherlands Water Partnership (NWP) is hét netwerk voor meer impact in het buitenland. 200 partijen hebben zich aangesloten vanuit de overtuiging dat een sterke, samenwerkende watersector tot meer internationale kansen leidt. Nederland is sterk in geïntegreerde oplossingen waar meerdere disciplines voor nodig zijn. Daarom is het netwerk ook zo georganiseerd. 

Overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en NGO’s maken deel uit van NWP; van drinkwater tot waterbouw, van sanitatie tot satelliettechnologie. Samenwerking en afstemming vindt meestal plaats in kleinere, regionaal of thematisch gerichte netwerken. Door deze samenwerking kan de Nederlandse watersector complete oplossingen bieden voor internationale watervraagstukken en snel reageren op kansen. Het bestuur van het NWP bestaat uit kopstukken van alle delen van de watersector en vormt het hart van het netwerk. Veel landen hebben inmiddels een water partnership naar Nederlands voorbeeld.
Het netwerk wordt ondersteund door het NWP bureau dat de samenwerking binnen de watersector faciliteert en dient als contact- en informatiepunt. Vanwege haar rol als spil in het netwerk is het NWP bureau vaak een partner in overheidsprogramma’s voor de watersector, zoals het Programma Partners voor Water, het ‘Water OS’ programma, het Young Expert Programma Water (YEP) en het Disaster Risk Reduction team.
Het NWP biedt netwerk, kennis, zichtbaarheid en invloed.

Bezuidenhoutseweg 2

2594 AV Den Haag
T 070 304 3700
F 070 304 3737