Lekdijk tussen Bergambacht en Schoonhoven voldoet weer aan veiligheidsnormen

De dijk is volgens het hoogheemraadschap nu weer hoog en sterk genoeg om een extreem hoge waterstand te doorstaan. Over een tracé van 5,7 kilometer zijn voor 100 miljoen euro diverse maatregelen toegepast om de dijk te versterken, zoals steunbermen van klei, stalen stabiliteits- en erosieschermen en betonnen diepwanden. Het werk aan de dijk had een grote impact op de bewoners, zo bleek tijdens een gesprek met de bewoners van de Lekdijk. “Het hoogheemraadschap begreep dat het creëren en het in stand houden van draagvlak voor het project erg belangrijk is en heeft de afgelopen jaren dan ook zeer intensief gecommuniceerd met de omwonenden. Ik vond het erg mooi te zien dat de communicatie zo goed verliep. Doordat de omwonenden intensief betrokken werden bij de noodzaak van het werk, hadden zij doorgaans begrip voor de overlast’, aldus Bruinsma. Na de stabilisering van de Lekdijk is in 2016 de IJsseldijk aan de beurt. Daarvoor worden beide zijden van Krimpen aan den IJssel tot met Gouda volgend jaar op de schop genomen.