Leeuwarden krijgt VN titel “Innovating City”

Watertechnologie is al jaren een belangrijk speerpunt van Leeuwarden en Fryslân. En het is ook één van de Nederlandse topsectoren. Wethouder Deinum van de gemeente Leeuwarden is trots op deelname aan het Innovating City programma. “Hier in Fryslân ontstaan innovatieve oplossingen voor de wereldwijde waterproblematiek. Dat sluit ook goed aan op de recent gemaakte afspraken tussen de Wereldbank en Nederland. Via het UNGCCP gaan we wereldwijd samenwerken. Via dit netwerk van de Verenigde Naties kunnen we onze kennis en oplossingen beschikbaar stellen aan andere landen”, aldus wethouder Deinum.
 
Het mes snijdt volgens wethouder Deinum aan twee kanten: “We zien dat steeds meer internationale en nationale bedrijven zich willen vestigen op de WaterCampus. Deze titel maakt de unieke Friese infrastructuur op het gebied van watertechnologie extra zichtbaar. Bedrijven en organisaties uit binnen- en buitenland kunnen gebruik maken van de uitstekende onderzoeksfaciliteiten en demosites in Fryslân. En dat is weer goed voor de Friese werkgelegenheid. Samen maken we van Nederland de Europese Watertechnologie Hub, met WaterCampus Leeuwarden als fysieke kern.”
 
Op de foto van links naar rechts: Henk Deinum (wethouder gemeente Leeuwarden), Hein Molenkamp (Water Alliance), Helen Scott (Deputy Director UNGCCP) en Dean Amhaus (Global Water Council).
(Persbericht december 2014)