Leeuwarden geeft richting aan Europese waterinnovatie

Voordat de verklaring kon worden opgesteld, passeerden tal van nationale en internationale sprekers de revue. De Europese milieucommissaris Karmenu Vella benadrukte tijdens het innovatiediner dat Europa niet immuun is voor waterproblemen en dat er dringend actie op alle bestuurlijke niveaus nodig is om de uitdagingen het hoofd te bieden. Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu liet weten dat voorkomen altijd beter (goedkoper) is dan genezen en zij deed haar beklag over de EU-regelgeving op het gebied van aanbestedingen. “Ik ben blij dat er met de nieuwe regelgeving in april meer ruimte komt voor een integrale aanpak. Hierdoor kunnen overheid en bedrijfsleven in een vroeg stadium samen innovaties ontwikkelen en inzetten”, stelde de minister in haar speech.

Marianne Wenning, directeur DG Milieu opende de conferentie op 10 februari. Foto: Twitter.

Winst delen
De deelnemers in Leeuwarden toonden zich bijzonder gecharmeerd van de speech van professor Economie en Innovatie Mariana Mazzucato. Zij stelde dat de overheid wel degelijk een belangrijke rol speelt als het gaat om innovatie. Tal van succesvolle bedrijven zijn gestart met overheidssteun. Denk aan Tesla, Apple en Google. Vanwege deze steun zou de overheid, volgens de economieprofessor, dan ook recht hebben op een percentage van de winst. Mazzucato pleit verder als stimulatie voor innovatie voor concrete doelen, zoals indertijd het Amerikaanse doel van ‘a man on the moon’.  

Ambities stedelijk water
Een goed voorbeeld van zo’n concrete aanpak zou de bijeenkomst van Europese burgemeesters kunnen zijn. Op 11 februari kwamen zo’n 150 mensen vanuit verschillende Europese steden naar Leeuwarden voor de conferentie ‘Cities and Water’. Daar werd een ambitieuze concept-agenda voor stedelijk water 2030 samengesteld. Denk bijvoorbeeld aan het vaststellen van een maximum percentage voor waterlekkages, de reductie van de waterconsumptie, het vaststellen van een minimum percentage voor hergebruik van gemeentelijk afvalwater, energiebesparing in de waterketen, het terugwinnen van grondstoffen en nutriënten en concrete doelen voor de vermindering van stedelijke wateroverlast.

Kennis uitwisselen
De water 3-daagse opende met een bijeenkomst van de 29 actiegroepen van EIP water. Deze actiegroepen werken gezamenlijk aan ruim duizend projecten. Hiervan werden er tijdens de EIP-Water conferentie een aantal gepresenteerd. Tijdens matchmaking events, gezamenlijke diners, borrels en excursies konden de aanwezigen naar hartenlust informatie uitwisselen. Tijdens EIP Water’s got Talent kregen drie genomineerde projecten de kans om hun idee te pitchen voor de Talent-award. De jury koos uiteindelijk voor Resolute Marine Limited voor hun innovatieve oplossing voor het ontzilten van zeewater.

Tijdens watermatch konden internationale partijen elkaar ontmoeten. Foto: Twitter.

Verklaring van Leeuwarden
De Verklaring van Leeuwarden die tijdens de EIP-bijeenkomst is opgesteld bestaat uit acht actiepunten. Het gaat om de circulaire economie en  waterinnovatie waarbij efficiënt water- en energiegebruik, hergebruik en het terugwinnen van grondstoffen centraal staat (1). Als tweede punt wordt de rol van regio’s en steden benadrukt waarbij onder meer wordt gepleit voor een slim urban water management waarbij preventie centraal staat (2).  De uitvoering van de Sustainable Development Goals vereist waterinnovatie en de Europese Commissie zal in de loop van 2016 met alle stakeholders een plan ontwikkelen waarbij de waterdoelstellingen in 2030 kunnen worden behaald (3). Harmonisatie van nationale regelgeving moet waterinnovatie binnen de Europese Unie stimuleren (4). Voldoende financiering voor waterinvesteringen moet worden gegarandeerd door onder meer het terugwinnen van kosten en adequate watertarieven (5). De overheid moet vaker optreden als ‘launching customer’ (6). De overheid moet samenwerking tussen de watersector en waterafhankelijke sectoren stimuleren zodat er meer resultaten kunnen worden behaald (7). Er zijn in Europa onvoldoende demonstratieprojecten en testfaciliteiten beschikbaar en daar zouden de lidstaten iets aan moeten doen (8).