De schoolkinderen legden met de flexibele zetstenen een fraai mozaïek en gaven daarmee de aftrap van de dijkversterking (foto: Heijmans).

Wetterskip Fryslân is op 8 juli officieel gestart met de versterking van 4,4 kilometer Lauwersmeerdijk. De dijk tussen de Peazemerlannen en de R.J. Cleveringsluizen voldoet niet meer aan de veiligheidseisen en krijgt daarom een nieuwe bekleding van buigzame zetstenen. Naar verwachting is de dijkversterking, die zo’n 26 miljoen euro kost, eind 2021 klaar. Deze dijkversterking maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en wordt in opdracht van het Friese waterschap uitgevoerd door bouwconcern Heijmans.

Flexibel systeem vooral bij hoogwater en stormvloeden zeer betrouwbaar
In de huidige asfaltlaag zitten scheuren. Wetterskip Fryslân kiest ervoor om duurzame Verkalit interlock zetstenen aan de onderkant van de dijk te plaatsen. Deze zetstenen worden bij het aanleggen machinaal in elkaar gedrukt. Een belangrijk voordeel van het systeem is volgens het waterschap dat verzakkingen in de dijk direct zichtbaar worden, terwijl de dijk haar sterkte behoudt. Het flexibele systeem wordt al jaren toegepast aan de Duitse waddenzeekust. Daar blijkt het systeem vooral bij hoogwater, stormvloeden en ijsgang zeer sterk en betrouwbaar. De zetsteen wordt bij dit project voor het eerst in de Nederlandse zoutwaterkering toegepast. Door de gekozen interlock zetstenen is bij deze dijkversterking minder beton nodig. Ook hergebruikt het waterschap bijna alle materialen (asfalt en blokken) die erbij vrijkomen elders.

Midden op de dijkhelling komt een recht stuk asfalt
Ook de vorm van de dijk verandert. Aan de Waddenzeekant midden op de dijkhelling komt een recht stuk asfalt. Dit stuk breekt de golven bij extreem hoog water en kan tegelijk als fietspad worden gebruikt. De hoogte van de dijk blijft hetzelfde.

Eerste stenen door schoolkinderen gelegd
Tijdens het officiële startmoment legden Bé de Winter, dagelijks bestuurder van Wetterskip Fryslân en Erik Wagener, directeur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de eerste zetstenen op de dijk. Dit deden zij samen met leerlingen van groep acht van basisschool ’t Kompas uit Paesens-Moddergat. Bé de Winter: “Dit project is in een jaar voorbereid. We onderzochten de problemen van de dijk en tegelijkertijd hielden we nauw contact met de omgeving en natuurbeheerorganisaties. Waar nodig, pasten we het ontwerp van de nieuwe dijk aan. We hebben samen hard gewerkt en ik ben trots dat we nu al zo ver zijn. We gaan aan de slag!”