‘Laten we met elkaar laten zien hoe goed we nu eigenlijk zijn’

'Ik ben erbij betrokken geraakt in mijn rol als vice-president International Circle of Influencers van StartupDelta, waarin ik onder meer nauw samenwerk met Neelie Kroes. We willen met Startup Fest Europe laten zien dat Nederland voor start-ups en scale-ups de beste plek is om te beginnen en om door te groeien. Door een platform te bieden waar ze in contact komen met investeerders, maar ook met de talenten en de kennis die ze nodig hebben om een volgende stap te zetten. Bijvoorbeeld ook door in consortia met elkaar en met grotere partijen samen te werken. En we willen het doen op een nieuwe manier, dus niet de zoveelste innovatie-conferentie. Het wordt ten eerste echt internationaal, met daarbinnen de toegevoegde waarde die Nederland biedt. Het grootste compliment dat je kunt krijgen is dat start-ups en scale-ups uit andere landen zich in Nederland vestigen, dat daar internationale investeerders op af komen, en vervolgens ook klanten die dat op waarde weten te schatten. Ten tweede focussen we ons op de verticale thema’s waar Nederland goed in is, zoals clean tech, food & agriculture, logistiek en water. En ten derde is het belangrijk om vervolgens rond zo’n thema alles in Nederland bij elkaar te brengen, en geen geografische discussies te voeren. We hebben watertechnologie, deltatechnologie, marine technologie, irrigatie, membraantechnologie. In Leeuwarden, Delft, Wageningen, Twente. Juist de optelsom bepaalt de waarde.

Uit het programma van het Water Tech Fest moet blijken dat we onze ambitie willen en kunnen waarmaken. Daarom dring ik aan op een brede benadering van de watersector, en op internationale participatie. Als dat lukt, dan is dat een teken dat je interessant bent. Vervolgens moet je verder, het is ook een eerste stap in een langer traject, gericht op het verhogen en waarmaken van de internationale ambities.
We zijn als ‘ecosysteem’ voor start-ups en scale-ups nog niet zo ver als bijvoorbeeld Londen, Berlijn, Boston en Israël, maar we hoeven ons niet te schamen, we doen het niet slecht. Alleen kunnen we het nog veel beter doen als we intern beter samenwerken en niet onnodig veel energie steken in het aantonen hoeveel we wel niet afwijken van onze buurman. We moeten ophouden met het elkaar vliegen afvangen. Netwerkorganisaties en platforms zoals NWP en WaterCampus zijn wat dat betreft buitengewoon nuttig: het is een kwestie van goed coördineren, afstemmen, met één gezicht naar buiten treden, het effectief identificeren van kansen.
Een belangrijk aandachtspunt is ook de financiering van projecten. Er is naar mijn overtuiging een soort private equity fonds nodig, met een publieke component, om projecten te initiëren en van de grond te krijgen. Dat geeft je te midden van de internationale concurrentie veel slagkracht.

Ik reken erop dat er straks in Leeuwarden goede nationale en internationale sprekers zijn, en vooral ook dat de juiste start-ups, scale-ups en investeerders bij elkaar gebracht worden. Dat er daadwerkelijk deals gesloten worden: dat financiering rond komt of dat er bijvoorbeeld coalities tot stand komen met investeerders, start-ups en grotere bedrijven die samen in het buitenland een mooi project gaan doen. Dat is de lakmoesproef: we kunnen nu laten zien hoe goed we met elkaar eigenlijk zijn.’