Inspectie van een natte koeltoren door de Omgevingsdienst (foto: Atlas Leefomgeving).

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het RIVM willen de database van natte koeltorens in Nederland snel op orde hebben. Lang niet alle koeltorens zijn aangemeld en er staan waarschijnlijk ook torens bij die niet langer in gebruik zijn. Het is belangrijk de lijst up-to-date te houden, omdat de GGD’s dan bij een legionella-uitbraak snel kunnen optreden.

Geschat wordt dat er circa 4000 natte koeltorens in Nederland zijn, maar tot nu toe staat daarvan slechts ongeveer 30 procent op de kaart. Dit komt onder meer omdat veel natte koeltorens moeilijk te zien zijn, omdat ze vaak bouwkundig weggewerkt zijn. Het ministerie en het RIVM hopen met een dringende oproep aan bronhouders en toezichthouders deze kaart snel te kunnen aanvullen en actualiseren.

Veel koeltorens wel aangemeld, maar niet gevalideerd
Natte koeltorens kunnen bij slecht onderhoud of beheer Legionellose veroorzaken. Voor preventie en snelle bronopsporing is het belangrijk dat bekend is waar natte koeltorens staan. Voor een groot deel van Nederland staan er al koeltorens op de kaart, maar de kaart is nog verre van compleet. Daarom vraagt het RIVM de bronhouders om de al gemelde koeltorens in hun gebied te beoordelen en te valideren (of af te wijzen). Er staan nog bijna 300 locaties van koeltorens in de database die wel zijn aangemeld, maar nog niet zijn gevalideerd. Ook is het van belang de al eerder gevalideerde koeltorens goed te beheren.

Kaart met meld- en beheerfunctionaliteit
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Natte-koeltorenmodule laten ontwikkelen, die bestaat uit een natte-koeltorenkaart met een meld- en beheerfunctionaliteit. De al bekende locaties van koeltorens staan aangegeven op deze koeltorenkaart (selecteer de laag Gezondheid; Inventarisatie van natte koeltorens). Iedereen die een (mogelijke) natte koeltoren ziet die niet in de Atlas staat, kan deze eenvoudig aanmelden. Van de toezichthouders wordt verwacht dat zij alle bij hen bekende natte koeltorens invoeren in de Atlas Leefomgeving, zodat de locaties voor iedereen bekend en zichtbaar zullen zijn. Voor het overgrote deel van de natte koeltorens is de Omgevingsdienst door de gemeenten en provincies aangewezen als toezichthouder en handhaver volgens de Wet milieubeheer.

Handleiding voor valideren van natte koeltorens
In het geval dat er nog een koeltoren in de database staat die inmiddels niet meer in gebruik is, ziet het RIVM deze graag uit de database verwijderd worden. Hoe het valideren van gemelde koeltorens in zijn werk gaat, kan worden teruggevonden in de handleiding (pdf, 2.2 MB).