Landustrie Sneek

Standnummer : 325

Waterschap kiest voor onderhoudsvriendelijk

Waterschap Rivierenland renoveert de voorbezinktanks op RWZI Arnhem-Zuid
Ruim twintig jaar geleden realiseerde Landustrie al de markante rood-wit gekleurde meedraaiende afdekkingen op de voorbezinktanks van RWZI Arnhem-Zuid. Nu deze afdekkingen vandaag de dag aan het eind van hun levensduur zijn, besluit Waterschap Rivierenland tot vervanging. Tegelijkertijd wordt ook de renovatie van de binnenkant van de voorbezinktanks meegenomen, zodat een onderhoudsvriendelijke en storingsarme installatie het resultaat zal zijn.
In maart van het vorige jaar eindigde Landustrie als eerste inschrijver bij de aanbesteding van het werk. Alle inschrijvingen werden beoordeeld aan de hand van BVP (Best Value Procurement). De economisch meest voordelige inschrijving stond hierbij uiteindelijk op naam van Landustrie, die als hoofdaannemer nu verantwoordelijk is voor de complete uitvoering. Naast levering van het werktuigbouwkundige en civiele deel omvat de order van ruim €1 miljoen ook een meerjarig onderhoudsplan. “Dit houdt in, dat Landustrie in ieder geval voor de eerste twee jaar het reguliere onderhoud aan de installatie verzorgt”, aldus Redmer Bootsma, projectleider.
De nieuwe buisruimers met een lengte van circa 18 meter worden geproduceerd in de eigen constructiehallen te Sneek. De kapconstructie waarmee de tanks worden afgedekt is van gewapende folie – gemonteerd op een roestvaststalen framewerk – en wordt geleverd door derden. 
“We zijn heel blij dat we op basis van de BVP criteria zijn gekozen als beste partij” aldus Wiebo van Klaarbergen, Manager Productgroep Zuiveringstechnische Installaties. “Dit bevestigt voor ons dat we alle kennis en expertise in huis hebben om een zuiveringsproject als deze van begin tot eind uit te kunnen voeren.” De knowhow van Landustrie beperkt zich dan ook niet tot bezinktanks alleen, ook op het gebied van slibindikking, pompen en beluchters hebben we specialistische kennis in huis. In overleg met de klant kan voor de meest optimale configuratie worden gekozen, van bellenbeluchting tot oppervlaktebeluchting, met mixers, voortstuwers, puntbeluchters of borstelbeluchters.  Een mooi recent voorbeeld van fijnblazige beluchting is de nieuw gebouwde RWZI te Hilversum-Oost waar Landustrie de werktuigbouwkundige installaties leverde, waaronder 868 stuks plaatbeluchters.  

Landustrie Sneek
www.landustrie.nl