Landelijke Kennisdag Regionale Keringen

In Nederland houden we de kans op een overstroming klein. Regionale keringen spelen daarin een belangrijke rol. Er wordt veel tijd en geld besteed aan het op orde brengen en houden van de keringen en aan de organisatie van de nieuwe toetsronde.

Via de STOWA werken provincies en waterschappen samen aan onderzoek rondom de regionale keringen (het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen, ORK).

Ook is er recent een nieuwe visie op de regionale keringen opgesteld.