Landelijke campagne Water

Met deze campagne willen we iedereen in de watersector en alle andere belanghebbende bewust maken van de duurzame oplossingen met water. Door de verstedelijking, groei van de wereldbevolking en klimaatveranderingen groeit continu de wereldwijde waterproblematiek. Aangezien Nederland sterk is in het vinden van innovatieve en duurzame oplossingen bieden wij mensen over de hele wereld perspectief op een veiliger en betere wereld en versterken we onze Nederlandse watersector.  In de campagne komen organisaties naar voren die innovatieve en duurzame oplossingen bieden voor vraagstukken in de sectoren watertechnologie, waterproblematiek, waterkwaliteit, waterzuivering en afvalwater. 
Meer weten over deze crossmediale campagne?
Neem contact op met:
Sanneke Gevaerts
+31(0)20 7239601
+31(0)6 26290650

(Persbericht Mediaplanet, 9 juni 2015)