Hoogheemraadschap van Rijnland lanceerde op 18 januari 2021 een landbouwportaal om agrariërs te helpen de waterkwaliteit en bodemstructuur te verbeteren. Het portaal draait om de vier thema’s erfafspoeling, duurzaam bodembeheer, gewasbeschermingsmiddelen, beheer en inrichting van percelen en oevers. Agrariërs kunnen daarnaast een gratis coach regelen via het portaal en subsidie aanvragen.

Het landbouwportaal Rijnland van het Waterschap geeft op de vier thema’s informatie om emissies te verminderen en bodem en waterkwaliteit te verbeteren. Binnen elk thema krijgt de agrariër informatie over de inhoud, de maatregelen en subsidies.
Na positieve ervaringen met Landbouwportaal Noord-Holland, waaraan naast Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Waterschap Amstel Gooi en Vecht ook Rijnland deelnam, biedt Rijnland nu een portaal voor zowel het Noord- als Zuid-Hollandse deel van het beheersgebied. “Dit portaal ontwikkelden we samen met LTO Noord, KAVB en de Groene Klaver”, zegt Hanneke Hofstee van Hoogheemraadschap Rijnland.

Gratis coaching

Als onderdeel van het portaal kunnen agrariërs ook een gesprek met een coach aanvragen. Die onafhankelijke, professionele coaches worden ingezet door LTO Noord, KAVB en de Groene Klaver. De coach komt dan langs op het bedrijf en bekijkt samen met de ondernemer waar verbeteringen mogelijk zijn. Vervolgens adviseert hij over mogelijk te nemen maatregelen.

Subsidie

Subsidie aanvragen bij het Hoogheemraadschap van Rijnland is mogelijk voor maatregelen die de coach heeft geadviseerd. Zonder advies van de coach is een subsidieaanvraag niet mogelijk. De ondersteuning is beschikbaar om het hele traject zo makkelijk mogelijk te maken voor de agrariër. De subsidie dient als stimulans om aan de slag te gaan met het verlagen van de emissies en om de water- en bodemkwaliteit te verbeteren. Ook is het verhogen van de biodiversiteit een van de doelen. Het portaal moet daar een positieve bijdrage aan leveren.