L2T kiest voor segmentdeur in tweede sluiskolk bij Eefde

De aannemerscombinatie Lock to Twente (‘Sluis naar Twente’) is een samenwerking tussen TBI-ondernemingen Mobilis, Croonwolter&dros en TBI PPP. Rijkswaterstaat gunde na een intensieve aanbestedingsprocedure de combinatie de opdracht voor de bouw van een tweede sluiskolk bij Eefde. De sluis is voor de scheepvaart de enige toegang tot de Twentekanalen.

DBFM-contract

Het multidisciplinaire project in de vorm van een design, build, finance en maintain (DBFM-contract) voorziet in de bouw van een energieneutrale sluis, een segmentdeur en een bediengebouw. Rijkswaterstaat startte begin november 2015 met de aanbesteding. In januari 2016 vond de startbijeenkomst plaats met vier marktpartijen. Tijdens dialoogsessies met Rijkswaterstaat presenteerden de partijen hun plannen en ontvingen ze feedback om een optimale aanbieding te kunnen doen.

Duurzame oplossingen

Rijkswaterstaat koos om diverse redenen voor de aannemerscombinatie L2T, blijkt uit een interview met de betrokken partijen op de site van de organisatie. Het ontwerp heeft niet alleen een goede prijs-kwaliteitsverhouding, maar leverde eveneens extra punten op voor duurzame oplossingen. Zo is de sluis energieneutraal door het gebruik van zonnepanelen en milieuvriendelijk materiaal. Bovendien leverde het DBFM-contract een robuust ontwerp op tegen relatief lage onderhoudskosten. L2T is immers 27 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud aan de tweede sluiskolk. 

Segmentdeur

Daarnaast koos de aannemerscombinatie voor een segmentdeur in plaats van een puntdeur. Een segmentdeur ligt plat op de bodem als de sluis is geopend en draait vanuit die positie omhoog als de sluis wordt gesloten. Hierdoor is het mogelijk om de sluis te sluiten bij een calamiteit in de kolk als het waterniveau in en buiten de sluis nog niet gelijk is. De in Nederland veel gebruikte puntdeur zou in zo’n geval kapot gaan door de kracht van het water tegen de deur. Bovendien is een segmentdeur goed te onderhouden. 

Nieuw bediengebouw

De aannemerscombinatie bouwt tevens een nieuw bediengebouw voor de bedienaars van de sluis. Het is volgens L2T de meest efficiënte manier om een energiezuinig gebouw te realiseren in plaats van het bestaande gebouw te renoveren. Bovendien hoeven de bedienaars en het bediensysteem tijdens de werkzaamheden nu niet elders te worden ondergebracht.