KWR is WHO Collaborating Centre on Water Quality and Health

Van ‘Serious Request’ naar ‘serious action’: KWR-onderzoekers doen dat door het testen van waterzuiveringsystemen, door kennisoverdracht en training.
Het nieuwe WHO Collaborating Centre is gehuisvest bij KWR, om precies te zijn bij de kennisgroep Waterkwaliteit en Gezondheid. Chief Science Officer en hoogleraar Water & Gezondheid Gertjan Medema staat aan het hoofd van het centrum, dat als doel heeft het werk van WHO te ondersteunen: het streven naar het hoogst mogelijke gezondheidsniveau voor alle wereldburgers. WHO adviseert wereldwijd over beleid en regelgeving op het gebied van water. Om die adviezen op te stellen verzamelt de organisatie goede kennis en vertaalt deze naar de wereldwaterpraktijk.
Positie van KWR
KWR doet al ruim 40 jaar onderzoek op het gebied van waterkwaliteit en gezondheid – onder meer samen met de Nederlandse waterbedrijven – en heeft dan ook veel expertise in huis. De benoeming tot Collaborating Centre is een bestendiging van de samenwerkingsrelatie die al bestond tussen KWR en WHO op het gebied van de microbiologische en chemische veiligheid van water en sanitatie. Voor KWR betekent de benoeming ook een erkenning van de waarde van onze kennis om de wereldwijde waterkwaliteitsproblematiek te helpen verbeteren. Eerder droeg KWR al bij aan WHO-adviezen door kennis te leveren op het gebied van microbiologische risicoanalyse, Water Safety Plans en gezondheidseffecten van de hardheid van drinkwater. Ook de komende jaren staat de vertaling van wetenschap naar wereldwaterpraktijk centraal, waarmee we de kiem leggen voor een nieuwe aanpak van waterkwaliteit en regelgeving, wat ook voor onze opdrachtgevers van belang is.
Wat houdt het in? 
  • De duur van het ‘partnership’ tussen KWR en WHO is 4 jaar. In die periode zet KWR de volgende activiteiten voort:
  • We nemen deel aan de WHO-expertgroep Water en leveren kennis op het gebied van microbiologische veiligheid van water
  • We doen onderzoek naar de toepassing van microbiologische risicoanalyse en de bestrijding van cyanobacteriën in zwemwater
  • We organiseren samen met WHO en IWA workshops om kennisuitwisseling te bevorderen
Ook voeren we in het kader van het Collaborating Centre een aantal nieuwe activiteiten uit:
  • We geven trainingen op het gebied van Water Safety Plans en microbiologische waterkwaliteitsbewaking
  • We fungeren als specialiteitenlaboratorium in het geval van ziekte-uitbraken via water
  • We fungeren als testlaboratorium voor de verificatie van de effectiviteit van drinkwaterzuiveringssystemen die in het huishouden in ontwikkelingslanden worden gebruikt: de ‘household water treatment systems’
Household water treatment systems leveren een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van ziekte en sterfte door diarree. WHO heeft KWR en het Amerikaanse NSF geselecteerd als testlaboratorium voor deze systemen. Dit voorjaar verwachten we de eerste tests te kunnen uitvoeren.
Meer informatie

(Persbericht KWR Watercycle Research Institute, Januari 2014)