Tijdens de bijeenkomst in Oostenrijk bespraken de KWR-onderzoekers over een nieuwe methode voor volledig automatische liquid-liquid extractie van olie uit water (foto: KWR).

KWR start eind 2019 met een veldtest in rivierwater van een sensor die olie in water meet. De test maakt deel uit van het Europese onderzoeksproject AQUARIUS. Het project richt zich op de ontwikkeling van een methode om te kunnen monitoren of industrieel afvalwater en drinkwater voldoen aan wettelijke eisen.

KWR-onderzoekers bespraken in april tijdens een bijeenkomst in Oostenrijk de voortgang in het Europese project AQUARIUS. Het onderzoek moet een compacte sensor opleveren die met hoge gevoeligheid een breed spectrum aan koolwaterstoffen kan monitoren.

De kern van de innovatie in dit project is de ontwikkeling van een Tunable Quantum Cascade Laser (QCL). Een QCL is een compacte, maar zeer intensieve lichtbron die kan worden afgestemd op een spectrum aan golflengtes. Dit maakt het mogelijk om compacte gevoelige meetapparatuur te bouwen die licht kan uitstralen in verschillende golflengtes die specifiek door de koolwaterstoffen in olie worden geabsorbeerd. Daardoor wordt, naast detectie, ook classificatie van de aanwezige koolwaterstoffen mogelijk. Deze afstembare QCL wordt ontwikkeld samen met een bijbehorende hooggevoelige spectrometer als detector.

Oliegevoelige chips
Het AQUARIUS-project besteedt ook aandacht aan de juiste voorbehandeling voor de te meten watermonsters. Ook kijken de onderzoekersof het mogelijk is optische chips te voorzien van een coating die een specifieke gevoeligheid voor olie heeft.
In de loop van 2019 voegen de betrokken partijen, waaronder sensorleveranciers, alle componenten tot een prototypesysteem samen. Dit testen ze vervolgens, in de laatste fase van het project dat tot medio 2020 zal duren, in een operationele omgeving.

Veldtest
Na een eerste veldtest bij OMV, de Oostenrijkse nationale oliemaatschappij, zal het systeem naar Nederland komen. KWR zal, naar verwachting eind 2019, het prototype van de olie-in-water-monitor ontvangen voor het uitvoeren van een veldtest. Tijdens deze veldtest onderzoekt KWR de prestaties van de monitor in rivierwater.

Lees hier het persbericht