Wiel Tilmans van Deltares en Idsart Dijkstra van KWR ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst over het onderzoek naar de invloed van ondergrondse kabels en warmteleidingen op de drinkwatertemperatuur (foto: Deltares).

Onderzoeksinstituten KWR en Deltares gaan onderzoeken hoe ondergrondse warmtebronnen de drinkwatertemperatuur beïnvloeden. Het doel is te komen tot veilige ontwerprichtlijnen waarin een minimale afstand tussen drinkwaterleidingen en warmtebronnen is vastgelegd.

De ondergrond raakt steeds voller en het is niet duidelijk wat het effect van verschillende warmtebronnen, zoals elektriciteitskabels of warmteleidingen, op de drinkwatertemperatuur is. Door het warmteverlies wordt de ondergrond opgewarmd en zo kan ook het drinkwater opwarmen. Hierdoor is het mogelijk dat in de toekomst de drinkwatertemperatuur boven acceptabele en wettelijke waardes komt. In het onderzoek wordt ook rekening gehouden met hogere temperaturen door een veranderend klimaat.

Brede samenwerking
In het kader van het onderzoek werken KWR en Deltares samen met zes drinkwaterbedrijven, Alliander en EnergieNederland. “Deze samenwerking tussen drinkwaterbedrijven en de energiesector laat zien dat we de drinkwaterkwaliteit serieus nemen. Gezamenlijk onderzoek is nodig om antwoord te geven op de vraag of er een probleem is en wat de omvang van het probleem is”, zegt Wiel Tilmans, unitmanager Hydraulic Engineering bij Deltares. Idsart Dijkstra, manager kennisgroep Watersystemen & Technologie bij KWR: “We zijn blij dat we als kennisinstituut voor de drinkwaterbedrijven samen met Deltares deze verschillende partijen bij elkaar hebben gebracht.”

Combineren van kennis
Binnen de samenwerking zal de kennis van KWR over drinkwaterdistributie, temperatuur van drinkwater en de bodem en veldmetingen in drinkwatersystemen, gecombineerd worden met Deltares’ kennis van dynamische processen in het leidingnet en thermische processen in de ondergrond. Dit zal uiteindelijk leiden tot gecombineerde modellen die de temperatuur van het drinkwater kunnen uitrekenen op basis van verschillende parameters zoals bodemtype, afstand tot warmtebron en type warmtebron. Deze modellen zullen gevalideerd worden met behulp van meetdata.

Nieuwe richtlijnen
Uiteindelijk worden richtlijnen opgesteld voor de aanbevolen afstand tussen drinkwaterleiding en warmtebron in verschillende veel voorkomende standaardsituaties in Nederland. Hiermee legt dit project de basis voor een gezamenlijke visie op de uitbreiding van warmtenetten en elektriciteitsnetten in stedelijke gebieden, als onderdeel van de energietransitie in Nederland. “De richtlijnen zullen bijdragen aan de veiligheid van de drinkwatervoorziening in de toekomst”, zegt Wiel Tilmans. Het onderzoek wordt medegefinancierd door Waternet, WMD, Evides Waterbedrijf, PWN, Dunea, Oasen, Alliander, EnergieNederland en TKI Watertechnologie.