KWR: Emile Cornelissen wint de Willem Koerselmanprijs 2021

Emile Cornelissen wint de Willem Koerselmanprijs 2021 voor de publicatie met de meeste citaties in 2021. Hij heeft de prijs gewonnen voor het artikel ‘Potable Water Reuse through Advanced Membrane Technology’, dat hij schreef met diverse co-auteurs. Cornelissen is senior wetenschappelijk onderzoeker in het team Waterbehandeling van KWR en professor bij de PaInT (Particle and Interfacial Technology) onderzoeksgroep aan de Universiteit Gent.

Artikel membraantechnologie

In het artikel, dat verscheen in ‘Environmental Science and Technology’, gaan de auteurs in op het recyclen van water uit stedelijk afvalwater. Plaatsen als Californië en Singapore hebben geavanceerde programma’s voor waterhergebruik ontwikkeld als integraal onderdeel van hun waterbeheerstrategie. Hierbij speelt membraantechnologie met omgekeerde osmose bij de productie van gerecycled water een sleutelrol. Deze techniek biedt een betrouwbare en duurzame oplossing voor steden die kampen met een tekort aan watervoorraden.

Emile: “Ik ben heel trots dat deze mooie internationale samenwerking op een essentieel onderwerp als waterhergebruik heeft geresulteerd in succesvolle en goed geciteerde output. Ook voor Nederland wordt kennis over waterhergebruik steeds belangrijker. Kennis waar wij als KWR een significante bijdrage aan gaan leveren.”

Willem Koerselmanprijs

KWR reikt de onderscheiding sinds 2009 jaarlijks uit aan de auteur van het meest geciteerde peer reviewed artikel van dat jaar. Hiermee onderstreept KWR de impact van onderzoek voor de watersector.