Kwetsbare Grebbedijk moet volledig op de schop

De dijk moet over de gehele lengte worden verhoogd. Daarnaast is er op diverse plekken ‘piping’ geconstateerd en ook de stabiliteit van de dijk is niet afdoende. Dijktaluds zijn bijvoorbeeld te steil, de ondergrond van het dijklichaam kan te weinig draagkracht hebben. Dat maakt de dijk kwetsbaar. Tanja Klip-Martin, dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe: “De komende periode gaan we op zoek naar oplossingen om de dijk weer klaar te maken voor de toekomst.” Het Waterschap brengt de komende periode in kaart wat de werkzaamheden precies zijn die moeten plaatsvinden.

Meekoppelen
De dijkversterking biedt kansen voor het omliggende en aangrenzende gebied. Om die reden worden  de uitkomsten van de veiligheidsanalyse besproken met de omgeving. Samen met de Gemeente Wageningen, Provincie Gelderland, Provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer wordt komend jaar gekeken naar welke ‘meekoppelkansen’ er zijn voor het gebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kansen voor natuur, recreatie, toerisme  en verkeersveiligheid.

Dijkdenkers
Sinds een klein jaar denken de ‘Dijkdenkers’ mee over het project; een groep actieve bewoners en ondernemers uit de regio. Klip-Martin: “Maar we kunnen nog meer ideeën en wensen gebruiken. We roepen dan ook graag bewoners, het bedrijfsleven en diverse maatschappelijke organisaties rond de omgeving van de Grebbedijk op om mee te denken over een veilige en mooie dijk en de omgeving daarvan.”