Kustpact reguleert bouwen langs de kust

Begin vorig jaar kwam minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu onder vuur te liggen toen zij voorstelde om bouwen aan de kust mogelijk te maken. Zij beloofde toen om in gesprek te gaan met belangenorganisaties. ”Met het Kustpact wordt een goede balans gevonden tussen bescherming en behoud van de kust en de ontwikkeling van de kustzone. Met de zonering ontstaat voor alle partijen duidelijkheid”, stelt de minister nu. De Unie van Waterschappen laat weten dat de waterschappen terughoudend blijven met het toestaan van bouwwerken op en aan het strand. De waterkerende functie van duinen blijft prioriteit.

Kustzone
De kustzone bestaat uit de Noordzeekust van de Waddeneilanden, de Hollandse kustboog en de Zuidwestelijke Delta, inclusief de mondingen van de zeearmen. Op land bestaat de kustzone uit het strand, alle duingebieden en gebieden landinwaarts waar het ruimtegebruik, de economie en ecologie rechtstreeks onder invloed staan van de zee.