Kustlaboratorium Waterdunen wil natuur en aquacultuur verenigen

Een speciale getijdenduiker die in de dijk bij  Waterdunen is gebouwd, zal vanaf 2016 twee keer per etmaal  bij vloed zeewater binnenlaten in het krekenstelsel. Hierdoor ontstaat een veilige aquacultuurlocatie met een regelmatige aanvoer van vers zeewater. Door middel van onderzoek, visievorming en verschillende werksessies is de landschappelijk inpassing van het Kustlaboratorium in Waterdunen vormgegeven.
Hierbij zijn de natuur, recreatie en het masterplan van Waterdunen leidend. Verschillende partijen, waaronder BTL Advies, Wageningen University, HZ University of Applied Sciences en potentiële ondernemers in de aquacultuur, werken samen aan de nieuwe 'natuur'.

Schets
In het gebied komen verschillende vormen van zilte teelt zoals schelpdieren en zilte gewassen. Aan de hand van de landschappelijke visie is een inrichtingsschets gemaakt. Deze schets verbeeldt de ambitie van Kustlaboratorium en dient voor verdere ontwikkeling en overleggen met diverse belanghebbenden. Door in de beginfase van het planvormingstraject de landschappelijk inpassing centraal te stellen, zijn de (on)mogelijkheden om bedrijfsmatige activiteiten te integreren in een natuurlijk landschap inzichtelijk gemaakt.