KSB neemt deel aan Aqua 2015

Rondom deze thema’s wordt een groot aantal producten en noviteiten getoond. Zo presenteert KSB op het gebied van energie-efficiëntie de synchroon reluctantiemotor SuPremE IE4-motor. In tegenstelling tot asynchroonmotoren heeft de SuPremE ook bij deellastvermogen een goed rendement. Juist deellastbedrijf komt vaak voor omdat veel aandrijvingen gedimensioneerd zijn op vollast of calamiteitensituaties, terwijl ze in de praktijk hoofdzakelijk met verlaagd toerental werken.
Uiteraard toont KSB ook de Etanorm, de meest verkochte gestandaardiseerde waterpomp ter wereld. Tijdens de Aqua Nederland Vakbeurs is deze o.a. voorzien van een PumpMeter. Dit door KSB ontwikkelde intelligente monitoring- en analysesysteem registreert de zuig- en persdruk. Aan de hand van deze gegevens stelt het systeem vast in welke werkgebied de pomp draait en of de bedrijfswijze van de pomp nog geoptimaliseerd kan worden.
Op het gebied van biogasinstallaties toont KSB de Amaprop mixer met dompelmotor voor toepassingen in de biogasproductie en de afvalwaterbehandeling. De mixer is te gebruiken als aanvullende mixer, als breker van drijvend slib of als doorstromingsversneller. Verder kunnen beursbezoekers kennismaken met de onderwatermotorpomp UPA uit het drinkwaterprogramma van KSB. Deze pomp wordt onder meer toegepast voor watervoorziening, bronbemaling en grondwatertoepassingen alsook voor brandblusinstallaties en drukverhogingsinstallaties. 
Als voorbeelden van het uitgebreide afsluiterprogramma van KSB worden de vlinderafsluiters Isoria en BOAX gepresenteerd en daarnaast ook de Sisto membraanafsluiters. De zacht afdichtende vlinderkleppen van de serie Isoria en BOAX worden geleverd met nominale afmeting tot maximaal 4,7 meter en worden o.a. ingezet bij het transport of  behandeling van water. De membraanafsluiterserie Sisto TWA is speciaal ontwikkeld voor drinkwatertoepassingen waar hoge eisen worden gesteld aan een hygiënische uitvoering van afsluiters.
KSB is één van ’s werelds meest vooraanstaande producenten van pompen, afsluiters en bijbehorende systemen voor industrie en gebouwentechniek, water- en afvalwaterbeheer alsmede energietechniek en mijnbouw. Het concern is met eigen verkooporganisaties, productie- en servicebedrijven op alle continenten vertegenwoordigd. De Nederlandse dochteronderneming KSB Nederland is gevestigd in Zwanenburg.