Krohne Nederland

Standnummer : 166

KROHNE OPTISYS SLM 2100: nauwkeurig sedimentatieprocessen monitoren

Optisch meetsysteem voor sedimentatieprofielmeting en continue tracking van de slibdeken
OPTISYS SLM 2100 is een optisch meetsysteem voor het meten van sedimentatie profielen, slibdeken en vlokniveau. Direct een betrouwbare meting via een robuuste suspenderende optische sensor. De meter is onderhoudsvriendelijk, de sensor en de kabel kunnen namelijk automatisch gereinigd worden.
Het systeem verschaft een betrouwbare tracking van sedimentatie lagen, zowel in sedimentatie bassins van energiecentrales, waterleidingbedrijven, als ook de sliblagen in bezinkbekkens.