Het Kristalbad verbetert de waterkwaliteit en vermindert wateroverlast. (foto: Twitter).

Het retentiegebied Kristalbad, dat ligt tussen Hengelo en Enschede, is door het Europese milieuagentschap European Environment Agency (EEA) aangewezen als internationaal voorbeeldproject voor stedelijke klimaatadaptatie. Donderdag 19 juli bracht de Wereldbank, onder begeleiding van het Netherlands Water Partnership, een bezoek aan het Europese inspiratieproject.

De EEA brengt goede voorbeelden vanuit heel Europa in kaart zodat andere Europese steden daarvan kunnen leren. In Nederland zijn naast het Kristalbad ook twee Ruimte voor de rivier-projecten, drijvende woningen in Maasbommel, een klimaatbestendig gebouw in Rotterdam en waterbewustzijnscampagne geselecteerd.

Watermachine
Het Kristalbad wordt ook wel ‘watermachine’ genoemd; zie YouTube. Gezuiverd rioolwater stroomt langzaam door steeds lager gelegen compartimenten. Door de stroming van het water wordt de kwaliteit verbeterd. Dit principe staat ook wel bekend onder de naam Waterharmonica. Het Kristalblad is in totaal zo’n 40 hectare groot en kan 187.000 kubieke meter water bergen. Het retentiegebied kan wateroverlast als gevolg van hevige regenval in de steden Hengelo Enschede voorkomen. Daarnaast behoort het Kristalbad tot de ecologische verbindingszone en wordt het gebied door wandelaars en fietsers gebruikt voor recreatie.

Betrokken partners
Volgens EEA is het Kristalbad succesvol omdat alle overheden van meet af aan actief betrokken waren bij het project. De motivatie om een multifunctioneel gebied te ontwikkelen was groot en dat heeft er voor gezorgd dat alle vergunningen werden verkregen. EEA noemt als een van de belemmerende factoren de strenge deadlines voor het verkrijgen van subsidie. Om fondsen te verkrijgen moest de planvorming in hoog tempo worden uitgevoerd.

Kosten
De ontwikkeling van het Kristalbad kostte zes miljoen euro. Dat bedrag is inclusief de kosten voor onderzoek, ontwikkeling en ontwerp. De aankoop van grond is niet in dit bedrag meegenomen. Dankzij het retentiegebied kunnen toekomstige kosten van wateroverlast en waterzuivering worden voorkomen. Daarnaast kan het water worden gebruikt door boeren in de droge perioden.