Kort geding om chemische lozingen in Maas

Het waterschap legde in september aan Chemelot een maximumnorm op voor lozingen van pyrazolen voor een halfjaar. Maar WML wil halvering van die norm en een kortere looptijd afdwingen voor de rechter. Dit omdat te weinig bekend is over de gezondheidsrisico’s van deze stof. Sinds de vervuiling begin juli werd geconstateerd, haalt WML geen drinkwater meer uit de Maas. Het bedrijf schakelde over op een noodvoorziening met grondwaterwinning.
Dwangsom
Medio september dreigde het waterschap met het opleggen van een dwangsom tegen het bedrijf Sitech op Chemelot als de lozingen niet verminderden tot maximaal 60 microgram per liter gemiddeld. Volgens het schap heeft Sitech zich sindsdien aan die tijdelijke maximumnorm gehouden.