Koninklijke onderscheiding voor Henny Korteweg-De Jager uit Dordrecht


Koninklijke onderscheiding voor Henny Korteweg-De Jager uit Dordrecht

Henny Kortweg-de Jager is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Tijdens het afscheid van het oude waterschapsbestuur van Hollandse Delta op 25 maart kreeg zij de bijbehorende versierselen opgespeld van dijkgraaf Jan Geluk. Korteweg was vanaf medio 1999 lid van het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta en rechtsvoorganger, waterschap De Groote Waard. Zij bleef ook op andere vlakken in de samenleving niet onopgemerkt. Zij is zeer actief lid en was twee maal voorzitter van ‘Dordrecht Soroptimist International’, een internationaal opererende club (vak)vrouwen die zich inzet ter ondersteuning van vooral vrouwen en kinderen. Daarnaast zette zij zich met betrokkenheid en toewijding ruim zeven jaren in als lid van de Raad van Toezicht voor de doelgroep van Stichting De Hoop GGZ te Dordrecht, een evangelische hulpverleningsinstelling voor mensen met psychiatrische en verslavingsproblemen.