Koninklijke onderscheiding voor Duitse dijkgraaf

Scheers was sinds 1995 plaatsvervangend dijkgraaf en sinds 2000 dijkgraaf bij Deichschau Emmerich. Dit is in 2007 het Grossverband (Deichverband) Bislich–Landesgrenze geworden, waar Scheers tot de dag van vandaag dijkgraaf is (drie keer herkozen). Hij heeft zich vanuit die vrijwillige functie al meer dan 15 jaar ingezet voor de waterbelangen in de grensregio. In die periode heeft hij ervoor gezorgd dat de dijkversterking van de grensoverschrijdende Dijkring 48 bij de Duitse landelijke politiek prioriteit – en daarmee extra financiering en extra menskracht kreeg. Voor Nederland is deze dijkkring cruciaal, omdat bij een doorbraak in Duitsland ook een groot deel van oostelijk Nederland onder water komt te staan. Verder is onder zijn hoede de Nederlands-Duitse samenwerking versterkt op het gebied van grondwater, waterkwaliteit, vispassages en gezamenlijke crisisoefeningen. Ook onderhouden en beheren Waterschap Rijn en IJssel en het Deichverband het Grenskanaal-Netterdenscher Kanal.