Koninklijke onderscheiding Ria van der Burg en Jan van den Berg Delfland

Op 26 april jl. zijn ook twee leden van het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap Delfland benoemd tot Ridder in de Orde van de Oranje-Nassau. Het gaat om Ria van der Burg en Jan van den Berg. Van der Burg vroeg, als Algemeen Bestuurder van de fractie Ongebouwd en als inwoner van Berkel en Rodenrijs, onlangs aandacht voor de slechte staat van het sluisje aan de Zweth (de Zwethsluis). Ook is ze oud-voorzitter van CDA Berkel en Rodenrijs. Van den Berg was jarenlang voorzitter van LTO Noord Delflands Groen en vervult nu de functie van penningmeester. Van den Berg is tevens voorzitter van ijsclub Vlietland. De Schipluidenaar is verder medeoprichter en initiatiefnemer van pluktuin Schipluiden.

De twee leden behoren allebei tot de fractie Ongebouwd en krijgen de onderscheiding als blijk van waardering voor hun inzet en verdiensten, zo schrijft het hoogheemraadschap.