Het Koningspaar bij de urban vital filter in New Delhi |(foto: Anil Kapoor).

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima openden op 14 oktober in New Delhi een nieuwe kleinschalige verticale afvalwaterzuivering. Dit staat volgens de initiatiefnemers  symbool voor de ontwikkeling van nieuwe decentrale afvalwaterzuiveringstechnologieën in India. Hoogleraar Milieutechnologie Merle de Kreuk van de TU Delft en onderzoeker Steef de Valk kregen het idee om dit onderdeel van de zuivering verticaal te zetten door de verticale tuinen in Delhi.

Delftse en Indiase studenten werken het idee verder uit, mede met deze proefinstallatie,  wat mogelijk gemaakt wordt door giften van particulieren, beschikbaar gesteld door het Universiteitsfonds Delft.
De open drains in de megastad New Delhi fungeren als open riolen voor de afvoer van afval van huishoudens en bedrijven. Ze raken verstopt en overstromen bij hevige regenval. Dat zorgt voor gezondheidsproblemen, stank en vervuiling van rivier de Yamuna, een voorloper van de rivier de Ganges, waarop zij lozen.

Afvalwaterzuiveringstechnieken
Wetenschappers van de TU Delft, Wageningen Universiteit, KNAW-NIOO, IHE en de Vrije Universiteit ontwikkelen samen met Indiase partners en Nederlandse bedrijven in het LOTUS HR- programma verschillende decentrale afvalwaterzuiveringstechnologieën om hiervoor een oplossing te vinden. Als het afvalwater gezuiverd wordt voor het de drain in stroomt, kan die gewoon weer schoon water en regen afvoeren. Het programma is een initiatief van NWO en het Indiase Department of Biotechnology (DBT).

De proeflocatie in Delhi, die vlak naast een open drain ligt, combineert verschillende waterzuiveringstechnieken. Een ervan is een anaerobe bioreactor in combinatie met dissolved air flotation (DAF) om water en organisch slib van elkaar te scheiden. In de reactor breken bacteriën de organische voedingsstoffen af. Het biogas dat hierbij vrijkomt, gaat naar brandstofcellen die elektriciteit produceren. Een vergelijkbare bioreactor scheidt water en slib met keramische filters: poreuze tegels die worden gemaakt door de lokale bevolking.

Installatie
Het deels gezuiverde water bevat dan nog steeds stikstof, fosfaat, zware metalen, ziektekiemen en medicijnresten. Dat pakken de initiatiefnemers aan met een ‘vital urban filter’. Een variatie daarop werd door het Koningspaar in werking gezet: die installatie bestaat uit een stellage van zes meter hoog, waarin zes lange plantenbakken hangen. Het smerige water wordt omhoog gepompt en stroomt vervolgens via de plantenbakken weer terug naar beneden. De plantenwortels en het substraat van steenwol zuiveren nu zo’n 250 liter rioolwater per dag. Dit kan in de toekomst meer worden, als het model verbeterd wordt. Hierdoor kan ook op plekken met enorm ruimtegebrek waterzuivering hand in hand kan gaan met de aanleg van stadsgroen. Tijdens de laatste stap van het zuiveringsproces halen algen de laatste medicijnresten uit het water en worden de ziektekiemen gedood.