Minister Cora van Nieuwenhuizen (links), Koning Willem-Alexander (midden) en gedeputeerde Ben Boerman (rechts) op de Scheeresluis tijdens de opening van het Reevediep. (foto: Ruimte voor de Rivier/ IJsseldelta)

Koning Willem-Alexander opende donderdag 14 maart de sluisdeuren van de Scheeresluis in de hoogwatergeul Reevediep bij Kampen. Met die handeling verklaarde hij de nieuwe geul officieel voor geopend. Het Reevediep is bedoeld om Kampen en Zwolle in extreme omstandigheden te beschermen tegen hoogwater. Het overtollige water van de IJssel kan nu via de bypass worden afgevoerd naar het Drontermeer.

Minister Cora van Nieuwenhuizen en gedeputeerde Ben Boerman van de provincie Overijssel waren ook aanwezig. De opening werd tevens gezien als het sluitstuk van het programma Ruimte voor de Rivier. De bewindsvoerders benadrukten dat waterveiligheid in Nederland nooit af is. Een tweede programma voor de veiligheid langs de rivieren (Programma Integraal Rivier Management) staat al in de steigers. “Ook hier in de IJsseldelta gaan we nog even door met de bouw van de Reevesluis, de versterking van de Drontermeerdijk en het verwijderen van de Roggebotsluis’, zei Boerman gisteren.

Omstreden project

De aanleg van de hoogwatergeul startte in 2015, na vijftien jaar praten over de plannen. In het begin was er veel verzet van bewoners. Tegenstanders vreesden dat er een badkuipeffect zou ontstaan. Door de aanleg van dijken langs het kanaal zou Kampen worden omringd door het Reevediep, de IJssel en het Drontermeer. Bewoners vonden het project bovendien niet nuttig en te kostbaar. Gedeputeerde Ben Boerman realiseert zich dat er ook offers zijn gebracht door omwonende. Boerman: “Mensen moesten verhuizen, boerenbedrijven werden verplaatst. Dat is ingrijpend.”

Problemen

Ook de aanleg van de N50 en de Hanzelijn zorgde voor problemen. Zowel de autoweg als de spoorlijn zouden in eerste instantie op maaiveldniveau worden aangelegd, maar de komst van het kanaal verhinderde dat. Daarom werd besloten om de N50 te verhogen en de Hanzelijn verhoogd aan te leggen. Het water van het Reevediep stroomt nu onder beide verkeersaders door.

Waterveiligheid

De aanleg van hoogwatergeul draagt, volgens experts, voor de helft bij aan de waterveiligheidsdoelstellingen van de regio. De andere helft wordt gehaald doordat het zomerbed van de IJssel over een lengte van acht kilometer is uitgebaggerd. Ook zijn in vijf uiterwaarden maatregelen genomen om water te bergen of sneller af te voeren. Er is bijna 400 hectare nieuwe natuur gerealiseerd en er zijn nieuwe wandel- en fietspaden aangelegd. Inwoners van de regio Kampen kunnen er vanaf 1 april 2019 gebruik gaan maken van het nieuwe recreatiegebied. Dan worden hekken van de aannemer verwijderd en is het gebied toegankelijk.

Uitdiepen IJssel

Niet alleen aan het Reevediep is de afgelopen jaren gewerkt. Ook is de IJssel uitgediept. Bij die werkzaamheden werden met name bij Kampen historische vondsten gedaan. Zo werd in 2016 een kogge uit de vijftiende eeuw gevonden.