Kokosnootschillen staan op de lijst van mogelijke vervangers van PAK's. (foto: Pixabay).

Kokosnootschillen, maar ook afval van MDF-hout en marine dennenhout kunnen actief koolpoeder wellicht vervangen. Deze drie producten staan op een lijst van tien kansrijke, duurzame alternatieven voor poeder actiefkool (PAK’s) uit steenkool/bruinkool. Dat is de belangrijkste conclusie uit een recente studie die in opdracht van STOWA is uitgevoerd naar duurzame alternatieven voor poederkool uit steenkool of bruinkool.

Aanvullend laboratoriumonderzoek moet de praktische haalbaarheid van de producten die op de shortlist in de haalbaarheidsstudie staan uitwijzen. De deskstudie is uitgevoerd in het kader van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV). Met dit programma willen het ministerie van IenW, STOWA en de waterschappen de ontwikkeling van veelbelovende verwijderingstechnieken versnellen. Doel is dat de waterschappen op de middellange termijn beproefde technieken tot hun beschikking hebben voor de verwijdering van micro’s.

Bron: Haalbaarheidsstudie STOWA.

Hernieuwbare bronnen

Het reguliere poeder actiefkool kan een grote invloed hebben op de duurzaamheidsaspecten van PACAS-toepassingen (Powdered Activated Carbon in Activated Sludge) omdat het kool van fossiele herkomst is en niet geregenereerd kan worden. Op de shortlist staan alternatieven uit hernieuwbare bronnen. Belangrijke kenmerken van de alternatieven zijn nog niet bekend. Denk aan het verwijderingsrendement op microverontreinigingen en de benodigde dosering. Op basis van het laboratoriumonderzoek kunnen de prestaties van de producten op de shortlist worden beoordeeld.  Deze resultaten dienen vervolgens in de praktijk getoetst te worden met full scale testen.

Prijs en CO2

Uit het onderzoek is gebleken dat er zestien commercieel beschikbare duurzame poederactiefkolen beschikbaar zijn. De kosten van de producten op de longlist lopen uiteen van € 1,40 tot € 7,25 per kilo. Er zijn meerdere duurzame PAK’s die een vergelijkbare prijs hebben als PAK uit steenkool à € 2,- per kilo. Deze producten worden geproduceerd uit afvalhout, hout van plantages (Europees en niet- Europees), kokosnootschillen en andere duurzame grondstoffen zoals zeefgoed, snoeiafval en kool uit de drinkwater- en levensmiddelenindustrie. Duurzame-PAK’s hebben een lagere CO2 uitstoot dan PAK op basis van steenkool. Op basis van literatuuronderzoek en gesprekken met experts is de CO2 uitstoot 59% lager.